Holiday API

Public Holidays and Observances for Developers

Public Holidays and Obervances in Luxembourg
Name Date Public Holiday
Ouschterméindeg Monday, April, 22nd, 2019
Dag vun der Aarbecht Wednesday, May, 1st, 2019
Christi Himmelfaart Thursday, May, 30th, 2019
Péngschtméindeg Monday, June, 10th, 2019
Nationalfeierdag / Groussherzogsgebuertsdag / Gehaansdag Sunday, June, 23rd, 2019
Léiffrawëschdag / Mariä Himmelfaart Thursday, August, 15th, 2019
Allerhellgen Friday, November, 1st, 2019
Chrëschtdag Wednesday, December, 25th, 2019
Stiefesdag Thursday, December, 26th, 2019
Neijoerschdag Wednesday, January, 1st, 2020
Ouschterméindeg Monday, April, 13th, 2020
Did we overlook something? Let us know!