Holiday API

a RESTful service for obtaining holiday data

Luxembourg Holidays

Name Public Holiday
Allerhellgen
Christi Himmelfaart
Chrëschtdag
Dag vun der Aarbecht
Léiffrawëschdag / Mariä Himmelfaart
Nationalfeierdag / Groussherzogsgebuertsdag / Gehaansdag
Neijoerschdag
Ouschterméindeg
Péngschtméindeg
Stiefesdag
Please Note: Date information for holidays is available from the API.